Fasadrenovering

– Lagningsarbeten och målningsförbättringar

Fasader förslits med åren av väder och vind det kan därför bli aktuellt med en fasadrenovering. Att renovera en fasad kan vara ett omfattande arbete och det är alltid en fördel om man tar tag i problemet i ett tidigt skede.fasadrenovering-nytorpsgarde1

Vi på Fog och Byggtjänst hjälper er så att er fasadrenovering blir väl genomförd. I inledningsskedet av arbetet inspekteras fasadskarona för att göra en bedömning om arbetets omfattning. Då man går man igenom allt från yttreskador till fogar. Vi rekommenderar även att man i samband med fasadrenovering alltid genomför en grundlig tvätt av fasaden.

Av säkerhetsskäl använder vi inte Rope Acces metoden. Vi har istället riktigt bra kranar som är mycket kostnadseffektiva. Vi kan därmed arbeta på höga höjder och kommer åt överallt. 


Fogning och Mjukfogning

En bra fog finns bara där utan att vi tänker på den. En fog är dock en mycket väsentlig del i byggprocessen som kräver noggrannhet och kunskap. Vi utför de estetiska/ synliga fogarna runt byggelement, fönster, dörrar, kök och badrum mm. Vi på Fog och Byggtjänst har en lång och gedigen erfarenhet av fogning och har bland annat tvättat, lagat och fogat flera prisbelönta byggnader som exampelvis: Flat Iron Building i Stockholm.fasad-clarion-hotel-arlanda

Våra fogare är specialister på fogning och mjukfogning av alla slag. Vi är dessutom en fogentreprenör som arbetar efter bygg AMA´s rekommendationer. Vi utför även PCB-sanering, PCB-inventering, brandtätning och brandfogning.

Alla de produkter vi använder är Basta registrerade och vi arbetar för en hållbar miljö.


Brandtätning och brandfogning

Eld sprider sig snabb och kan få livsfarliga och bestående konsekvenser. Ett sätt att förhindra och motverka snabb spridning av elden är genom brandtätning och brandfogning. Vi på Fog och Byggtjänst är certifierade inom brandfogning och brandtätning. Vi arbetar dagligen med att säkra byggnader genom just dessa metoder.Vi brandskyddar din fastighet

Tänk på att det alltid är fastighetsägaren som är ansvarig att brandkraven uppfylls. Med vår hjälp kan du få din fastighet godkänd.


Tätning av Prefab, Fönster och dörrar

Prefab eller prefabrikation är block som monteras ihop, ofta används dessa block när man bygger ett hus/fastighet. Mellan dessa byggnadsdelar är det otroligt viktigt att täta och foga för att husen ska få en lång livstid. Ytterligare en vital del i en fastighet är dess tätningar på såväl fönster som dörrar.

Vi på Fog och Byggtjänst är specialiserade och har en lång erfarenhet av såväl tätningar av prefab och tätningar av fönster och dörrar.

Prefabricated_house_construction1 3

Omfogning av fasadfog och prefab

En fog kan bli gammal, den kan påverkas av sättningar i byggnader och andra oväntade rörelser som yttre påverkan från sol och vind. Detta medför att en fog inte längre uträttar sin fulla funktion. Vi kan då genom vår specialistkunskap och expertis genomföra en omfogning av såväl en fasadfog eller en fog i prefab så att fogen återfår sin funktion och sitt verkningsområde.

Vi fogar med rätt kulörer direkt istället för att använda omodern sand i fogen vilket man använde sig utav förr. 


Målningsarbeten fasader


friendsarena1Dagligen uppstår slitningar på fasader, men även nylevererade fasader vid nyproduktion kan behöva en uppfräschning efter transporter och eventuella transportskador. Vi på Fog och Byggtjänst är experter på att förvandla slitna och/eller gamla fasader till att se ut som nya. En teknik som vi använder oss av är spritsning där man med väl testade metoder förbättrar fasader genom en special utformad sprayfärgsteknik. Med denna teknik blir din fastighets fasad som ny.


Tvättning av fasader

tvattning-fasadFasader är ständigt utsatta för väder, vind, avgaser och andra ämnen. Det leder till att fasader med tiden blir smutsiga och tappar sitt ursprungliga värde. Fog och byggtjänst har lösningen på detta, vi utför tvättning av fasader med strålande resultat. Under vårt arbete värdesätter vi även miljön och gör därför ett aktivit val genom att använda oss av miljövänliga och bastaregistreade produkter.


Konsultering

Vi hjälper fler och fler kunder med konsultering och kan ta fram en åtgärdsplan efter aktuellt behov. Det kan exempelvis handla om vattenskador i betongfasader eller konsultering kring brandskydd. Vi kan ta reda på vart skadan kommer ifrån och vilka åtgärder som behövs göras. Gällande brandskydd är det alltid fastighetsägarens ansvar att de aktuella brandkraven uppfylls.

Läs mer om brandtätning och brandfogning här


 

Kontakt

Huvudkontor:
Fog & Byggtjänst i Åkersberga AB
Box 78
184 21 Åkersberga
Fog & Byggtjänst i Sverige AB
Box 78
184 21 Åkersberga

Huvudkontor, besökare
Sågvägen 44, Åkersberga

Kontakt

Växeln tillfälligt ur funktion, vänligen ring 0739833293 eller 0704547142 för södra Sverige.

Norra & mellersta Sverige:
Växel 08-605 84 00

Södra Sverige:
Växel 08-605 84 00

Read more

 

Gasell vinnare 2015

Fog & Byggtjänst är ett Gasellföretag

foretagarna big

Jolat AB - Lim, Fog & Betongprodukter

Vår totalleverantör av fogprodukter & verktyg.

Läs mer om våra produkter

brandbolaget

 

 

PCB-inventering och PCB-sanering

PCB är ett farligt ämne som har använts som mjukgörandemedel i främst fogmassor. Ämnet börjades använda under 1920-talet för att sedan helt förbjudas i början av 70-talet på grund av dess livshotande bieffekter.

Läs mer

 

Konsultering

Vi hjälper fler och fler kunder med konsultering och kan ta fram en åtgärdsplan efter aktuellt behov...

Read more